Stichting Steunen

Bedankt dat je het werk van de Stichting Grip op de Knip Heerde financieel wil steunen. Grip op de Knip is een organisatie die afhankelijk is van vrijwilligers. Inmiddels hebben we  goed opgeleide vrijwilligers. Met de schuldenproblematiek van 30.000 Haagse huishoudens is het de wens dat ons werk blijvend mogelijk zal zijn, en dat wij kunnen groeien om een onmisbare schakel te worden voor het behalen van schuldenreductie in ons dorp. Om deze ambities waar te maken zijn wij afhankelijk van fondsen, donateurs en partners. jouw bijdrage stelt ons in staat ons werk te blijven doen.

Je kunt een bijdrage te storten op bankrekening NL 04 RABO0192066579 t.n.v. Stichting Grip op de Knip.

Waar is het geld voor nodig?

Professionaliteit van de organisatie heeft onze hoge prioriteit. Daarvoor zijn deskundigheidstraningen en intervisiemomenten noodzakelijk. Nieuwe maatjes worden verplicht gesteld een driedaagse training te volgen die verzorgd wordt door Kiwa geregistreerde, norm Nen 8048 gecertificeerde schuldhulpverleners. Jaarlijks organiseren wij wervingscampagnes om nieuwe vrijwilligers te werven. In het jaarverslag wordt er gerapporteerd op de inkomsten en uitgaven van de organisatie. Grip op de knip heeft een ANBI-status.

Hosting & Design door Hokla, Hosting & Webdesign