Werkwijze

Vroegsignalering en Preventie

Onze aanpak richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. Onze maatjes bieden begeleiding en ondersteuning, maar zij nemen nooit de verantwoordelijkheid over. Wanneer er weer overzicht en rust is, leren zij hoe je in de toekomst schuldenvrij kunt blijven. Niet alleen een overzichtelijke administratie, ook financieel gedrag komt daarbij ter sprake. Ook dat is preventie; voorkomen dat iemand in een vicieuze cirkel belandt van terugkerende schulden.

Samen lukt ‘t

Wij geloven in samenwerken. Samen lukt ’t is niet voor niets onze slogan. Op elk niveau in onze organisatie staat dit principe centraal. Onderstaand schema van onze werkwijze vat dit kort samen. De hulpvragers staan daarin welbewust bovenaan. Samenwerken met alle genoemde partijen maakt het mogelijk hen weer perspectief te bieden op een toekomst zonder schulden.

Hosting & Design door Hokla, Hosting & Webdesign